Stručný výpis změn v pravidlech florbalu

Pravidla florbalu 2018

Hlavní změny a novinky v pravidlech florbalu IFF platné od 1. července 2018.

 •  nově musí být na mantinelu vyznačeny i prostory pro trestné lavice, které mají délku 2 metry a začínají 1 metr od středové čáry;
 • funkční prádlo pod dres musí přímo dle pravidel odpovídat předpisu soutěže = musí být barvy dresu či černé;
 • mřížka masky brankáře musí odpovídat Materiálovým předpisům IFF, především co se týče rozměrů otvorů mřížky;
 • pokud má mřížka certifikaci (štítek s nápisem IFF) pak plně odpovídá;
 • pokud mřížka certifikaci IFF nemá, pak otvory v mřížce nesmí umožnit průchod čepele florbalky;
 • upřesnění hry nad úrovní kolen – přestupkem je, pokud nad úrovní kolen hráč hraje míček jakoukoliv částí nohy od kolena níže;
 • upřesnění hry ve výskoku – je povoleno hrát míček pod úrovní kolen ve výskoku;
 • zdržování vhazování kterýmkoliv hráčem je přestupkem vedoucím k volnému úderu – za zdržování může být považováno zejména špatné postavení hráče na vhazování, či nedodržení vzdálenosti jeho spoluhráčů;
 • zaveden nový přestupek vedoucí k volnému úderu – zdržování hry družstvem – např. pasivní hra za vlastní brankou;
 • hra hlavou nově vede pouze k volnému úderu, nikoliv k trestu vyloučení;
 • značných změn doznalo pravidlo o trestném střílení (dále jen t. s.):
 • přestupky střídačky týmu, který provádí t. s., znamenají, že je t. s. považováno za nesprávně provedené;
 • t. s. musí být zahájeno dotekem florbalky;
 • aby bylo t. s. považováno za nesprávně provedené, musí se hráč a míč současně úplně zastavit nebo změnit směr od soupeřovy brány; v praxi to znamená, že hráč pokud je v pohybu směrem k soupeřově brance, tak si může míček stáhnout směrem k sobě, či s míčkem provést freestylový trik;
 • t. s. se nově nařizuje samostatně, tedy bez trestu vyloučení na 2 minuty;
 • přestupek během odloženého t.s. naopak vede vždy k vyloučení na 2 minuty;
 • v případě, kdy je během hry objeven přestupek vedoucí k vyloučení a hra je přerušena následuje nově volný úder pro družstvo, které se neprovinilo – např. při vyloučení za špatné střídání či hru s příliš mnoha hráči;
 • upřesnění hry na zemi – vyloučení následuje nejen v případě, kdy hráč vleže či vsedě zahraje míč, ale i pokud jiným způsobem ovlivní úmyslně hru – např. brání ve hře protihráči;
 • mezi přestupky vedoucí k ČK2, považované za sabotáž hry jsou nově zařazeny tyto situace:
 • pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu;
 • přestupky spáchané z trestné lavice během trestného střílení;
 • úmyslné ovlivnění hry posunutím mantinelu členem družstva v prostoru pro střídání;

Kompletní pravidla v PDF si můžete stáhnout zde.
Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete nově směřovat na emailovou adresu pravidla@ceskyflorbal.cz.

(Navštíveno celkem 416x, dnes navštíveno 1x)