Česká olympijská nadace pomáhá dětem sportovat

Sport s Janem Železným

Máte doma mladého sportovce ve věku 6–18 let a zvažujete, zda můžete sport dítěti zaplatit? Pokud ano, může vám pomoci Česká olympijská nadace.

Komu Česká olympijská nadace pomáhá a jak o pomoc zažádat?

Česká olympijská nadace může finančně podpořit děti, jejichž rodiny pobírají dávky státní sociální podpory, děti z pěstounské péče, dětského domova, děti žijící pouze s jedním rodičem, nebo děti z rodin, které se vinou mimořádných událostí ocitly v tíživé finanční situaci.

Členem České olympijské nadace se může stát každý, kdo splňuje podmínky pro získání příspěvku a o příspěvek požádá. Nejjednodušší cesta žádosti je vyplnění webového formuláře na stránkách www.olympic.cz/nadace.

Jak často nadace pomáhá?

Finančním příspěvkem jednou ročně každému žadateli, který splní podmínky pro zisk podpory. Dětem však také plní přání v podobě setkání se sportovními hvězdami.

Na co lze příspěvek využít?

Například na sportovní vybavení, soustředění, členské příspěvky v klubech, sportovní kroužky, soustředění a další náležitosti, které obnáší zapojení do aktivní činnosti ve sportovních organizacích.

Kdo nadaci podporuje?

Jejím prezidentem je trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný. O podpoře dětem hlasují olympijští medailisté od roku 2012, které také do nadace vkládají své prostředky. Veškeré finanční prostředky, které nadace získá, jdou na podporu mladých sportovců, její provoz hradí Český olympijský výbor.

Od roku 2012 rozdělila nadace přes 9 milionů korun mezi 1589 dětí.

A pozor – nezáleží zde na talentu a výkonnosti dítěte, ale na jeho chuti sportovat!

Kontakt: email con@olympic.cz, telefonní číslo +420 725 789 742.

Česká olympijská nadace

(Navštíveno celkem 159x, dnes navštíveno 1x)