Upozorňujeme na povinnost zdravotních prohlídek

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v roce 2014 vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Jsme tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Každý hráč tedy musí mít v době nastoupení k utkání platný lékařský posudek pro hraní florbalu. Tento posudek je nutné doručit jako kopii nebo zaslat naskenovaný sekretariátu klubu alespoň 7 dní před prvním utkáním.

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete ZDE. Doporučujeme používat u lékařů právě tuto žádost o posouzení zdravotní způsobilosti (posudek si vytiskněte a vemte s sebou k lékaři).

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 4 písm. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Více informací můžete nalézt v článku lékařského časopisu Pediatrie pro praxi.

Rádi bychom také upozornili, že něktéré pojišťovny přispívají na tento typ prohlídky. Více informací získáte na webu vaší pojišťovny.

Definice typu sportovce

Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.

 • Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže.
 • Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců.
 • Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem Českého florbalu, je z pohledu této vyhlášky považován pouze za výkonnostního sportovce. Specifickou situaci prohlídek pro vrcholové sportovce pro členy reprezentace ČR bude s nimi řešit individuálně reprezentační úsek Českého florbalu.

  Typy lékařské prohlídky

  Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

 • vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v Českém florbalu; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
 • pravidelnou lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec každých 12 měsíců.
 • Obsah lékařské prohlídky

  Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:

 • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
 • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
 • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
 • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
 • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.
 • Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:

 • zjištění základní antropometrie;
 • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
 • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.
 • Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

  Časté otázky

  Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl hrát, co mám dělat?
  Je potřeba zajít ke svému praktickému lékaři se žádostí o lékařský posudek a prohlídku absolvovat.

  Od kdy potřebují mít platný lékařský posudek?
  Z hlediska startu v soutěžích Českého florbalu, musí mít hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k utkání. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, tj, i během tréninků v oddíle.

  Potřebuje lékařskou prohlídku každý hráč?
  Ano. Každý hráč či hráčka nastupující v soutěžích Českého florbalu v každé věkové kategorii od přípravky po veterány musí absolvovat lékařskou prohlídku.

  Nejsem aktivním hráčem, ale pouze členem Českého florbalu (rozhodčí, trenér,…) potřebuji také lékařskou prohlídku?
  Ne. Lékařskou prohlídku musí absolvovat pouze hráči nastupující v soutěžích Českého florbalu, ostatní členové Českého florbalu lékařskou prohlídku absolvovat nemusí.

  Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař?
  Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař.

  Jak často musím chodit na prohlídku?
  Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec (hráč) absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

  Mám lékařskou prohlídku na letní tábor, která je platná na 12 měsíců. Mohu ji využít i na florbal?
  NE. Je třeba mít lékařskou prohlídku se zaměřením na konkrétní sport, tedy na florbal. Z lékařského posudku musí být jasně patrné, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.

  Musím mít lékařský posudek s sebou na utkání, abych mohl nastoupit?
  Ne. Lékařský posudek není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo utkání v průběhu sezóny u sekretářů oddílu. Pro účast v regionálním výběru je třeba platný lékařský posudek předložit regionálnímu sekretariátu.

  Komu mám v klubu lékařský posudek předložit?
  Sken lékařského posudku zašlete na email sekretar@slaviaflorbal.cz nebo kopii osobně předejte svému trenérovi. Poté můžeme hráče zařadit na soupisku týmu. Kontrola hráčů ze strany Českého florbalu pak probíhá prostřednictvím oddílového sekretáře.

  Musím o lékařskou prohlídku dopředu zažádat?
  Záleží na vašem praktickém lékaři, ale obvykle ne. Stačí jen při návštěvě lékaře přinést vyplněnou žádost o provedení prohlídky.

  O jaký druh lékařské prohlídky mám lékaře žádat, tedy, co mám na formuláři zaškrtnout?
  Hráč účastnící se soutěží Českého florbalu žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu FLORBAL. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku pro FLORBAL absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku.

  Co když můj lékař není schopen provést kontrolu EKG?
  V takovém vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit.

  Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést?
  Praktický lékař má dán postup, který má dodržet. Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

  Platí se u lékaře za prohlídku, a pokud ano, kolik?
  Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek, zpravidla ve výši 400,- Kč. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je účtován zpravidla poplatek ve výši 400,- Kč. Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí – informace získáte na webu příslušné zdravotní pojišťovny.

  – Zdroj: www.ceskyflorbal.cz

  (Navštíveno celkem 411x, dnes navštíveno 1x)